Metoden för att må bra
Idag finns många personer som uppsöker vård och behandling för olika förslitningsskador. Nu finns ett alternativ till massage och mediciner som är betydligt nyttigare och mer ekonomiskt, nämligen Alexandermetoden. Steven och Barbro Hallmark är experter på området och hjälper gärna till att dela med sig av sina kunskaper.
För att förstå Alexandermetodens koncept är det lika bra att gå tillbaks till dess uppkomst. Redan under 1800-talet kom den professionelle skådespelaren på att han kunde förbättra sin röstförmåga genom att ändra sättet att röra sig och sina muskler. Sedan har tekniken spridit sig till andra delar av världen. I Sverige har dock få hunnit upptäcka den framgångsrika tekniken. Steven och Barbro driver båda företaget Alexanderteknik i Stockholm, där de lär ut hur man kan undvika framtida skador och öka sitt välbefinnande genom att ändra rörelseschemat och reducera slentrianmässiga avvikelser som är direkt skadliga i långa loppet.
– Vi jobbar med att lära ut balans-, vikt- och kraftfördelning. För att demonstrera detta använder vi enkla rörelser där eleverna uppfattar en skillnad, berättar Barbro.

Båda två har över 30 års erfarenhet vardera från att arbeta med Alexandermetoden. Idag utbildar Steven även andra instruktörer vid sidan om sina vanliga kurser för privatpersoner. Barbro har tidigare arbetat som sjukgymnast. I kundkretsen finns allt från pensionerade rugbyspelare till hemmafruar, operasångare och kontorsarbetare. Inte sällan uppsöker de Barbro och Steven efter att ha fått rekommendationer från vänner.
– Det viktigaste i vårt arbete är att ge personer erfarenheter av friare rörlighet och förbättrad andning. Med hjälp av dessa erfarenheter kan personer ha mer inflytande över sin allmänna hälsonivå och förebygga framtida behov av behandling, poängterar Steven.

Idag ligger den största utmaningen i att få fler personer att upptäcka den framgångsrika Alexandermetoden. Tidigare brittisk forskning har redan fastslagit metodens tydliga förtjänster och goda resultat. Därför har Steven och Barbro stor tillförsikt inför framtiden.
– Vi tror att vi kan göra stora insatser för att belysa hur man lever ett hälsosammare liv, intresset för friskvård verkar växa för varje år, avslutar Steven.

Alexanderteknik

Bransch:
Hälsa

Telefon: 08-651 95 52


Email:
stevenhallmark47@yahoo.com

Hemsida:
www.stevenhallmark.com

Adress:
Alexanderteknik
Drottningholmsvägen 19
11242 11242 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN